miércoles, 18 de octubre de 2017

«No Courel, o lume dos bosques pode alcanzar as casas, como nos Ancares»

.


QUIROGA / LA VOZ 

O enxeñeiro de montes José Manuel Blanco, natural do Courel, aínda non puido ver sobre o terreo os efectos do recente incendio na parroquia de Meiraos, pero opina que o sinistro contribuirá sen dúbida pero estes días puido ter pasado o mesmo que pasou nos Ancares.á degradación do patrimonio natural da serra.

-¿Que efectos pode ter o incendio na área afectada?

Querería puntualizar primeiro que opino a título persoal e como veciño do Courel. O dano ambiental é moi serio en calquera caso, porque esa zona está no val do río Pequeno, que é unha área de máxima protección dentro da Rede Natura. Ten unhas importantes comunidades vexetais de reboleiras, xesteiras e uceiras, pero na miña opinión, en casos como este non é tan importante a perda desas comunidades vexetais concretas e a extensión da superficie afectada como a ubicación dos terreos queimados.

-¿Por que motivo?

Como ocorreu no incendio que houbo en abril entre Seoane e Moreda, trátase de áreas de moito valor ambiental e con solos en pendente. A perda da cobertura vexetal deixa eses terreos moi expostos á erosión e á degradación dos solos. Nas ladeiras orientadas ao sul o problema é aínda máis grave, porque ao estar máis expostas ao sol e ao ser máis secas é moito máis difícil que se rexenere a vexetación perdida nos incendios. E ademais está o problema do arrastre das cinzas, que pode contaminar o río Pequeno.-¿Que leccións se poden sacar para O Courel dos incendios dos últimos días?

-Un aspecto que creo que é moi importante ter en conta é o risco que supoñen os soutos que rodean todas as localidades do Courel. Nos Ancares ocorre o mesmo, que as poboacións están totalmente rodeadas de bosques. Estes días vimos como houbo incendios nesas masas boscosas que chegaron a pasar ás casas. Afortunadamente, iso non ocorreu no Courel, pero estes días puido ter pasado o mesmo que pasou nos Ancares.
ou nos Ancares.
-¿Os soutos non poden servir de barreira contra o lume?

Os soutos funcionan como unha protección contra os incendios cando se encontran ben coidados. Ou sexa, cando os castiñeiros son podados con regularidade e as ramas máis baixas están a catro ou cinco metros do solo, ademais de que o terreo está máis ou menos limpo de maleza. Pero se non é así sucede todo o contrario, porque os soutos rodean praticamente por completo as aldeas e as árbores están moi cerca das vivendas. Iso é o que pasa hoxe na maioría dos soutos do Courel, que están en desuso, con moitas pequenas ramas improdutivas sen podar e cheos de arbustos e vexetación pequena. Nesas condicións e nunha situación de seca intensa como a dos últimos meses, eses bosques corren o risco de sufrir incendios que enseguida afectarían ás aldeas que rodean. Se o lume prende nas copas das árbores a situación pode ser catastrófica. O problema do abandono silvícola dos soutos, que está moi ligado á caída demográfica e ao envellecemento da poboación, non causa só un prexuízo económico a causa das castañas e da madeira que non chegan a aproveitarse. Tamén é un perigo moi serio para a seguridade dos veciños.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2017/10/18/courel-lume-dos-bosques-pode-alcanzar-as-casas-ancares/0003_201710M18C3991.htm